Familjens utbildningsverktygslåda - Serier, digitala tidningar och ljudböcker

Familjens utbildningsverktygslåda - Serier, digitala tidningar och ljudböcker

Denna verktygslåda tillhandahåller åldersanpassat läromedel för familjemedlemmar i olika åldersgrupper

För barn finns det 12 temaserier som introducerar digital- och klimatkunskap, för en ung målgrupp. Serierna är teman, där de första 6 serierna tar upp frågor relaterade till onlinesäkerhet och vårt digitala fotavtryck, och de andra 6 serierna presenterar scenarier relaterade till klimatförändringar och vårt koldioxidavtryck

För tonåringar innehåller verktygslådan en serie korta förklarande videor, självhjälpsresurser, spel och pussel, allt presenterat genom en interaktiv digital tidning. Uppsättningen med 12 tidningar tar upp 6 teman – 3 riktade till att utveckla digital och mediekunskap – eftersom forskning visar att unga vuxna behöver utbildning i mediekunskap för att motverka spridningen av desinformation via sociala medier, och 3 för att öka medvetenheten om klimatförändringar

För äldre vuxna elever och mor- och farföräldrar i familjeenheten finns det 8 ljudböcker som tar upp 4 ämnen som rör digital kompetens och 4 som syftar till att öka klimat- och miljömedvetenheten.

Comic Strips

Interactive Magazines

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein
sv_SESwedish
Rulla till toppen