Soubor nástrojů pro rodinné vzdělávání - Interaktivní časopisy

Sada nástrojů pro rodinné učení – příručka pro rodiče

Interaktivní časopisy - úvodní

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.
Číslo projektu: 2021-1-IE01-KA220-ADU-000035273
cs_CZCzech
Přejít nahoru