Sada nástrojů pro rodinné učení – komiksy, interaktivní časopisy a audioknihy

Sada nástrojů pro rodinné učení – komiksy, interaktivní časopisy a audioknihy

Tato sada nástrojů poskytuje výukové materiály odpovídající věku pro rodinné příslušníky různých věkových skupin.

Pro děti je připraveno 12 tematických komiksů, které představují digitální a klimatickou gramotnost pro mladou cílovou skupinu. Komiksy jsou tematicky zaměřené, přičemž prvních 6 komiksů řeší problémy související s online bezpečností a naší digitální stopou a druhých 6 komiksů představuje scénáře související se změnou klimatu a naší uhlíkovou stopou.

Pro teenagery poskytuje sada nástrojů sérii krátkých vysvětlujících videí, svépomocných zdrojů, her a hádanek, vše prezentované prostřednictvím interaktivního digitálního časopisu. Soubor 12 časopisů řeší 6 témat – 3 zaměřené na rozvoj digitální a mediální gramotnosti – jak výzkum ukazuje, mladí dospělí potřebují školení v oblasti mediální gramotnosti, aby čelili šíření dezinformací prostřednictvím sociálních médií, a 3 ke zvýšení povědomí o změně klimatu.

Pro starší dospělé studenty a prarodiče v rodinné jednotce je k dispozici 8 audioknih, které se zabývají 4 tématy týkajícími se digitálních kompetencí a 4, jejichž cílem je zvýšit povědomí o klimatu a životním prostředí.

Sada nástrojů pro rodinné učení – příručka pro rodiče

komiksy

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.
Číslo projektu: 2021-1-IE01-KA220-ADU-000035273
cs_CZCzech
Přejít nahoru