Program dalšího vzdělávání pro komunitní pedagogy

Program dalšího vzdělávání pro komunitní pedagogy

Tento projektový výstup obsahuje na míru šitý program dalšího vzdělávání, aby bylo zajištěno, že vzdělavatelé dospělých budou plně vyškoleni k využití potenciálu vzdělávacích zdrojů vyvinutých v modelu rodinného učení.

 Tento vzdělávací program začíná představením základních principů digitální a klimatické gramotnosti, než se jeho pozornost přesune na vyvinutý model rodinného učení a na různé zdroje přizpůsobené věku. 

Vzdělávání program zahrnuje 60 hodin Výuky, z toho 28 hodin prezenční formou a 32 hodin formou následného samostudia.

Učební plán Face-to-Face’

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.
Číslo projektu: 2021-1-IE01-KA220-ADU-000035273
cs_CZCzech
Přejít nahoru