Program doskonalenia zawodowego dla edukatorów społeczności lokalnych i dorosłych

Program doskonalenia zawodowego dla edukatorów społeczności lokalnych i dorosłych

Końcowy rezultat projektu obejmuje program szkoleń w miejscu pracy, który ma zapewnić, że edukatorzy dorosłych zostaną w pełni przeszkoleni w zakresie wykorzystania potencjału zasobów edukacyjnych opracowanych w ramach rodzinnego modelu uczenia się.

 Szkolenie rozpoczyna się od wprowadzenia podstawowych zasad alfabetyzacji cyfrowej i klimatycznej, a następnie koncentruje się na opracowanym modelu nauczania rodzinnego i różnych zasobach dostosowanych do wieku. 

Doskonalenie zawodowe obejmuje 60 godzin na które składa się 28 godzin praktycznych zajęć warsztatowych i 32 godziny samokształcenia online.

Program nauczania twarzą w twarz

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
Numer projektu: 2021-1-IE01-KA220-ADU-000035273
pl_PLPolish
Scroll to Top