Program wprowadzający do pedagogiki dla rodziców

To szkolenie dla rodziców wspiera ich rolę jako osób ułatwiających naukę w rodzinnym modelu uczenia się. Program wprowadzający obejmuje serię praktycznych warsztatów, które wspierają rodziców w ich nowej roli jako animatorów rodzinnego uczenia się na temat umiejętności cyfrowych i klimatycznych oraz pomagają rodzicom w stosowaniu Rodzinnego Zestawu Edukacyjnego poprzez zapoznanie ich z komiksami, czasopismami i audiobookami opracowanymi odpowiednio dla małych dzieci, nastolatków i młodych dorosłych oraz starszych dorosłych. Warsztaty te przedstawiają także sposoby i wskazówki dotyczące stosowania tych narzędzi cyfrowych w środowisku rodzinnego uczenia się.

Podręcznik

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
Numer projektu: 2021-1-IE01-KA220-ADU-000035273
pl_PLPolish
Scroll to Top