Introduktion för det pedagogiska programmet för föräldrar

Den här utbildningen för föräldrar stödjer deras roll som facilitatorer av lärande i en familjemodell. Introduktionsprogrammet tillhandahåller en serie praktiska workshops som stödjer föräldrar i deras nya roll som facilitatorer för familjens lärande om ämnet digitalkompetens samt klimatkompetens och stödjer föräldrar att tillämpa Family Learning Toolkit genom att introducera dem till serier, tidningar och ljudböcker utvecklat för att rikta sig till små barn, tonåringar och unga vuxna respektive senior vuxna. Dessa workshops presenterar också metoder och vägledning för att tillämpa dessa digitala verktyg i en familjelärande miljö.

Handböcker

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den.
Projekt nummer: 2021-1-IE01-KA220-ADU-000035273
sv_SESwedish
Rulla till toppen