Program uvoda u pedagogiju za roditelje

Ova obuka za roditelje podržava njihovu ulogu voditelja učenja u modelu obiteljskog učenja. Uvodni program pruža niz praktičnih radionica koje podržavaju roditelje u njihovoj novoj ulozi voditelja obiteljskog učenja na temu digitalne i klimatske pismenosti i podržavaju roditelje da primjene Priručnik za obiteljsko učenje upoznajući ih sa stripovima, časopisima i audioknjigama. razvijena za obraćanje maloj djeci, tinejdžerima i mladim odraslim osobama, odnosno starijim osobama. Ove radionice također predstavljaju pristupe i smjernice za primjenu ovih digitalnih alata u obiteljskom okruženju za učenje.

Priručnik

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Potpora Europske komisije za izradu ove publikacije ne predstavlja odobravanje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.
Broj projekta: 2021-1-IE01-KA220-ADU-000035273
hrCroatian
Scroll to Top