Dual Transition: Digital och klimatkunskap programmet för föräldrar.

Dual Transition: Digital och klimatkunskap programmet för föräldrar.

Innehållet i programmet består av 12 korta moduler och behandlar två kärnämnesområden: digital läskunnighet och klimatkompetens.

Sex moduler stödjer föräldrar att utveckla sin digitala kunskap och kompetens. Dessa moduler utvecklar föräldrarnas färdigheter och förmågor och kommer att jämföras med DIGCOMP 2.1 Framework for Citizens.

Ytterligare sex ytterligare moduler stödjer föräldrar att utveckla sin klimatkunskap. Dessa moduler är i linje med de mest lämpliga pelarna i den europeiska gröna avtalen.

Både den digitala och klimatkomponenten i detta läroplanen börjar med två inledande moduler – varje introduktionsmodul hjälper föräldrar att lära sig nyckelterminologin och begreppen relaterade till digital kompetens och klimatförändringar.

Klimatutbildning för föräldrar - Utbildningshandbok

Klimatutbildning för föräldrar Utbildningshandbok för självstudier online

Digitalt utbildningsprogram för föräldrar - Utbildningshandbok

Digitalt utbildningsprogram för vuxna Utbildnings handbok för självstudier

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den.
Projekt nummer: 2021-1-IE01-KA220-ADU-000035273
sv_SESwedish
Rulla till toppen