Podwójna przemiana: Program umiejętności cyfrowych i klimatycznych dla rodziców

Podwójna przemiana: Program umiejętności cyfrowych i klimatycznych dla rodziców

Zawartość programu obejmuje 12 krótkich modułów i dotyczy dwóch głównych obszarów tematycznych: umiejętności informatycznych i umiejętności związanych z klimatem.

Sześć modułów wspiera rodziców w rozwijaniu ich umiejętności i kompetencji cyfrowych. Moduły te rozwijają umiejętności i predyspozycje rodziców i będą porównywane z ramami DIGCOMP 2.1 Framework for Citizens.

Kolejne sześć modułów wspiera rodziców w rozwijaniu umiejętności korzystania z zasobów klimatycznych. Moduły te są zgodne z najbardziej adekwatnymi filarami Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal).

Zarówno część cyfrowa, jak i część dotycząca klimatu programu nauczania rozpoczynają się od dwóch modułów wprowadzających - każdy z nich pomaga rodzicom zapoznać się z kluczową terminologią i pojęciami związanymi z umiejętnościami cyfrowymi i zmianami klimatu.

Program alfabetyzacji klimatycznej dla rodziców - Podręcznik trenera

Program alfabetyzacji klimatycznej dla rodziców -Podręcznik ucznia Samokształcenie online

Program umiejętności cyfrowych dla rodziców -Podręcznik trenera

Program umiejętności cyfrowych dla rodziców -Podręcznik ucznia Samokształcenie online

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
Numer projektu: 2021-1-IE01-KA220-ADU-000035273
pl_PLPolish
Scroll to Top